EUR-Lex - DC - LT - EUR-Lex

Trumpai aptarti pagrindines įmonės strategijos galimybes

Account Options

Tiekėjai; 5. Konkurencinę aplinką kuria ne tik tiesioginiai konkurentai, bet ir kitos, iš pirmo žvilgsnio nekonkurencinės jėgos. Atkakliausia konkurencinė kova vyksta tarp įmonių, siūlančių tokią pat prekę — t. Porter modelis pripažįstamas kaip geriausiai tinkantis suvokti konkurencinę aplinką. Tačiau atskirų valstybių ekonominėje ir rinkos situacijoje toks stabilus modelis turi būti derinamas prie realių sąlygų.

Jucevičius pateikia tokio modelio korekciją — įveda dar vieną konkurencinę aplinką formuojantį veiksnį — valstybines institucijas.

cryptocurrency co2 emissions ar galite nusipirkti akcijų opcionus po kelių valandų

Patobulintas, t. Lietuvos situacijai labiau tinkantis konkurencinių jėgų, variantas pateiktas 2. Modifikuotas konkurencinių jėgų modelis [10; p. Tiekėjai Tiekėjai ūkio šakoje yra stiprus konkurencijos veiksnys, kai tik jie sugeba išlaikyti aukštą prekės kainą.

prekybos mokesčių ataskaitų teikimo galimybė kanada opcionų prekybos strategijos prisilietimas

Tiekėjų konkurencingumas mažėja, kai jų trumpai aptarti pagrindines įmonės strategijos galimybes prekė yra standartinė, gaunama iš daugelio tiekėjų, kurie sugeba įvykdyti užsakymus.

Tokiais atvejais lengva nupirkti bet ką, kas reikalinga, ir vartotojai pasirenka tiekėjus, siūlančius geriausią sandorį. Kai pasiūla tampa ribota, o vartotojai trokšta gauti, ko jiems reikia, jie sutiks mokėti didesnes kainas tiekėjams, kurie jas vis didins. Tiekėjų derėjimosi pozicijos silpnos, kai yra gerų pakaitalų trumpai aptarti pagrindines įmonės strategijos galimybes prekėms ir kai perėjimas prie šių prekių pirkėjams nėra brangus ar sunkus.

Tiekėjų derėjimosi galia silpna ir tada, kai šaka, kurią jie aprūpina, yra pagrindinis jų pirkėjas. Šiuo atveju tiekėjų sėkmė glaudžiai susijusi su pagrindinių jų pirkėjų klestėjimu.

Tada tiekėjai labiau skatinami saugoti savo pirkėjų šaką per pagrįstas kainas, tobulinamą kokybę, naujas prekes — visa, kas stiprina jų pozicijas, didina pardavimus ir pelnus [9; p.

Stiprūs tiekėjai ūkio šakoje gali sukelti pelno mažėjimą, didindami kainas savo prekėms tiek, kad tai gali atsiliepti visiems šakos pirkėjams. Tiekėjai stiprėja ir įgauna derėjimosi galią, kai jų tiekiniai brangsta arba įmonei sunku pakeisti tiekėją. Tiekėjų padėtis taip pat labai tvirta, jeigu [9; p. Pirkėjai Pirkėjai tampa tuo stipresni, kuo plačiau geba naudotis kainų, kokybės, paslaugų ir pardavimų sąlygų svertais.

Dažnai stambesni ir daugiau perkantys pirkėjai turi didesnę galią derantis su kinder surprise namų darbas. Pirkėjai taip pat gauna galimybę vesti derybas, pirkdami iš kelių pardavėjų, ir kai perėjimo prie pakaitalų ar konkuruojančių prekių kaštai yra maži. Kai tiekėjai perduoda iš esmės tas pačias prekes, tai pirkėjai gali keisti vieną tiekėją kitu su mažomis išlaidomis arba visai nedalydami papildomų išlaidų.

Jei prekės labai skirtingos, sunkiau pakeisti tiekėjus, nedarant didelių išlaidų. Įmonė, siekdama sėkmės, privalo kiek tik įmanoma mažinti aptartų konkurencingumo veiksmų įtaką [9; p. Pakaitalai Pakaitalų įtaka konkurencinei aplinkai reiškiasi per kitokių prekių siūlymą tiems patiems vartotojams, tikintis, kas šios prekės savo savybėmis gali pakeisti kitos įmonės prekes.

Spaudimo jėga dažniausiai reiškiasi per šių prekių savybių bei kainos palyginamumą [10; p. Dažnai per menkai įvertinama naujų įmonių įėjimo į esamas rinkas grėsmė. Įvertinus šią grėsmę, akivaizdi tampa būtinybė stebėti įmones, kurios galėtų įeiti į konkuruojančią rinką, taip pat analizuoti tokių veiksnių pasekmes. Konkurencijos grėsmė, sukeliama prekių pakaitalų, stipriausia tada, kai pakaitalų kainos patrauklios, kai pirkėjams nebrangu pakeisti vieną prekę kita, kai pirkėjai yra įtikinti, jog pakaitalai — priimtinos kokybės prekės [9; p.

Pakaitalai neleidžia įmonei neribotai didinti kainų, neprarandant pirkėjų. Esami konkurentai Analizuojant konkurentus, verta juos sugrupuoti pagal kai kuriuos svarbiausius požymius.

Strateginio marketingo samprata, marketingo strategijos formavimo procesai

Tokiam grupavimui gerai tinka Porter pasiūlytoji strateginių konkurentų grupių matrica, kurios naudojimo galimybes toliau vystė kiti mokslininkai Thomson ir Strickland. Šis modelis tinka, kai konkuruoja daugelis skirtingų konkurentų [10; p.

Ašyje pasirenkami du kintamieji ir pagal tai pozicionuojami visi nagrinėjami konkurentai. Tai parodyta 2.

Unit 2.2 - Verslo strategijos samprata bei kryptys ir strateginio valdymo elementai

Strateginių grupių matrica pagal du kintamuosius [10; p. Palubinskas siūlo šią konkurentų tikslų bei strategijų klasifikavimo schemą [9; p. Konkurencinė rinka: vietinė, regioninė, nacionalinė; 2. Strateginis tikslas: būti lyderiu, aplenkti dabartinį lyderį, aplenkti kokį nors konkurentą, išlaikyti esamą padėtį, tik išlikti; 3.

Rinkos plėtimo būdai: agresyvioji plėtra tiek užimant naujas rinkas, tiek didinant esamosios rinkos dalį; rinkos dalies didinimas konkurentų sąskaita; naujų rinkų trumpai aptarti pagrindines įmonės strategijos galimybes, esamosios rinkos dalis išlaikymas, dalies rinkos, esant būtinybei, atsisakymas, siekiant trumpo laikotarpio pelno tikslų kreipiant dėmesį į pelningumą, ne į apimtį ; 4. Konkurencinė pozicija, pastovus stiprėjimas, įsitvirtinimas, gebėjimas išlaikyti esamą padėtį, laikymasis konkurentų eilės viduryje, siekimas tam tikros padėties rinkoje pereiti iš silpnesnės į stipresnę poziciją ; įsitvirtinimas padėtyje, kurią galima išlaikyti; 5.

Strateginiai veiksmai: puolimas, gynyba, jų derinimas, konservatyvumas; 6. Konkuravimo strategija: siekti pirmauti mažomis kainomis; daugiau dėmesio skirti rinkos nišai, siekti išskirtinumo kokybė, paslaugos, asortimento platumas, įvaizdis, kitos savybės. Panašiai konkurentus vertinti siūlo ir R. Išskiriami tokie konkurentų veiklos aspektai [10; p. Tikslai: a Kokie dabartiniai konkurento tikslai? Dabartinė strategija: a Kokią konkurencinę strategiją naudoja?

Kaip save vertina pats konkurentas: a Ar adekvačiai vertina? Sugebėjimai: a Kurie pagrindiniai jo privalumai ir trūkumai? Galimi konkurento veiksmai: a Ar patenkintas esama situacija? Potencialūs konkurentai Naujai įeinantieji į rinką yra pavojingi, jie dažnai remiasi finansiniais ištekliais, kuriais siekia kovoti rinkoje. Tačiau egzistuoja šių įmonių jėgas neutralizuojantys barjerai įeiti į rinką, kuriuos sudaro šie veiksniai [9; p.

Tiriant konkrečios įmonės verslo padėtį, potencialūs konkurentai paprastai neimami domėn, nes tai sunkiai prognozuojamas dalykas; galima daryti tik prielaidas, tačiau neįmanoma teigti apie tam tikrus potencialius konkurentus. Kitas atvejis — jei žinoma, jog tam tikras konkurentas planuoja įžengti į rinką ir esami rinkos dalyviai ruošiasi tam. Taigi potencialių konkurentų galimybė turi būti įvertinama priimant tam tikrus strateginius sprendinius.

Išanalizavus konkurencinių jėgų įtaką įmonei, galima nustatyti jos stipriąsias ir silpnąsias puses konkurencijoje, galimas grėsmes. Įmonės vadovai gali priimti strateginius sprendimus, kurie leistų atsakyti į tokius klausimus [10; p. Kaip pozicionuoti įmonę, kad ji geriausiai apsisaugotų nuo šių jėgų poveikio? Kaip valdyti šį konkurencinių jėgų bendrą poveikį, daryti jam įtaką, jį subalansuoti, kokius strateginius ėjimus padaryti, kad pagerėtų įmonės strateginė pozicija?

Kaip pakeisti kai kurių veiksnių, darančių įtaką kiekvienos iš penkių konkurencinių jėgų potencialiam veikimui, poveiki kol kiti dar nepasinaudojo esamomis galimybėmis? Marketingo strategijoje turi būti numatyti atsakymai į šiuos klausimus ir problemų sprendimo būdai. Kuriant įmonės marketingo strategiją, svarbu atsižvelgti į bendrus įmonės strateginės analizės apimamus įmonės veiklos aspektus: ekonominę, technologinę, marketingo, socialinę, kultūrinę.

Jucevičius pateikia požiūrį, kuriuo analizuoja įmonės padėtį ją supančios aplinkos atžvilgiu.

numatomų gyvavimo akcijų pasirinkimo sandorių dvejetainiai variantai gali užsidirbti pinigų

Išskiriami du lygiai [10; p. Kaip rodo daugelio Lietuvos įmonių praktika, tos pačios organizacijos operatyvinė ir strateginė pozicijos gali labai skiltis ar netgi būti priešingos.

Jos lygio pagrindinis kriterijus — sėkmingi veiklos rezultatai: pelnas, padėtis rinkoje, paklausi produkcija ar paslaugos [5; p. Operatyvinės būklės tyrimas teikia trumpalaikius rezultatus, nes tiria įmonę dabarties momentu.

Siekiant suvokti įmonės veiklos kryptį, jos strategiją bei marketingo strategiją, reikšminga atsižvelgti būtent į strateginę įmonės veiklos būklę, nes ji yra daug reikšmingesnė įmonei kaip į perspektyvą orientuotai organizacijai.

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Visa įmonės strategijos paskirtis orientuota sukurti veiksnių sistemą, užtikrinančią efektyvų resursų bei galimybių panaudojimą bei siekiamų tikslų įgyvendinimą. Keturi pagrindiniai įmonės vidinės aplinkos elementai yra šie: 1. Organizaciniai aspektai: struktūra, trumpai aptarti pagrindines įmonės strategijos galimybes, vidinė komunikacija; 2.

Marketingas: rinkos, produkto, konkuravimo strategijos; 3. Personalas: darbo santykiai, vertinimo sistemos ir t. Finansiniai aspektai: pelningumas, likvidumas, apyvartumas, investavimo galimybės ir kt.

ar verta investuoti sparn kripto pagrindinis opcionų prekybos kursas

Įmonės strateginės būklės analizei tinka Porter modelis. Porter išskyrė penkias pagrindines veiklas ir tris apibendrintas pagalbines [10; p. Pagrindines veiklos:.